Generalforsamling for 2017

Alle bilder, untatt der det er spesielt merket, er fra Gallery F - Hans-Dieter FlegerGeneralforsamling for 2017 avholdes torsdag 24. mai 2018 kl 18:00

sted: Vestfjorddalen konditori og spiseri


Saksliste:               1. Konstituering

2. Åsmelding for 2017

3. Regnskap for 2017

4. Godtgjørelse til styremedlemmer

5. Valg av styremedlemmer til styret

6. Utpekelse av valgkomiteÅrsmelding/regnskap og vedtekter vil bli lagt ut på møtet. Dokumenter kan også hentes på vårt kontor, eller lastes ned her...