Ansatte

Alle bilder, untatt der det er spesielt merket, er fra Gallery F - Hans-Dieter Fleger

Trond Kjetil Jore


Daglig leder,

regskap, økonomi, forvaltning


Mail: tkj@rjukan.bbl.no

Rena Marie Aadalen


Nestleder, regnskap, økonomi


Mail: rma@rjukan.bbl.no

Forough Kafaie


Kontorassistent


Mail: fk@rjukan.bbl.no