Forvaltning

Alle bilder, untatt der det er spesielt merket, er fra Gallery F - Hans-Dieter Fleger

Når du trenger en forretningsfører og forvalter:


RTBBL er det naturlige valg når borettslag trenger forretningsfører, og bistand til en god forvaltning av sine eiendommer. Med vår brede erfaring og kompetanse kan vi levere et totaltilbud til borettslag.


Våre ansatte har nær kontakt med alle borettslagene som er kunde hos RTBBL. Gjennom denne kontakten vil styret motta råd og veiledning i driften av borettslaget, og våre ansatte har god kunnskap om ditt lag.


Våre tjenester innen forvaltning og forretningsførsel er regnskap, årsoppgjør, budsjett, innkreving av felleskostnader, betalingsoppfølging, lønnskjøringer, dokumentforvaltning, rådgivning med mer...


RTBBL er medlem av NBBL. Det vil si at ved å ha en forretningsføreravtale med oss, kan ditt borettslag bli medlem i Borettslagenes Sikringsfond, under forutsetning av at borettslaget fyller vilkårene som fondet stiller for medlemskap.Ta kontakt!


Om ditt borettslag ønsker tilbud på forretningsførsel fra Rjukan og Tinn Boligbyggelag,

ta kontakt med oss på tlf. 35 08 12 30 for en uforpliktende samtale.