Skademelding

Når det oppstår en skade skal styreleder informeres så fort som mulig.


Skader som skal meldes:

- Brann eller branntilløp

- utstrømming av vann

- alle skader på hus eller leilighet med fastmontert utstyr

Dersom skaden har opptstått plutselig og uforutsett, som en følge av en ytre årsak, vil skaden på bygning med fastmontert utstyr som oftest være erstatningsmessig i forhold til borettslagets bygningskaskoforsikring. Det er viktig at skaden meldes med en gang den oppdages.


Dersom leiligheten ikke er beboelig mens reparasjonsarbeidet pågår, må andelseier selv skaffe midlertidig bopel. Dette dekkes ikke av borettslagets bygningsforsikring. Borettslagets forsikring dekker markedsleie for den tiden leiligheten er ubeboelig. Andelseier har normalt dekning for merutgifter ved å bo utenfor hjemmet i sin innboforsikrng.Av denne grunn bør det derfor også sendes melding om store skader til innboselskapet.


Glass- og vindusskader kan normalt repareres uten at reparasjonskostnaden overstiger egenandelen til forsikringsselskapet. Vi anbefaler derfor at vinduet/glasset repareres eller skiftes etter avtale med leder i borettslaget. Faktura fra reparatør/glassmester betales av borettslaget, med mindre det er beviselig at andelseier selv har påført skaden.


De fleste av våre borettslag har samarbeidsavtale med Boligbyggelagenes Totalforsikring

- Dersom ditt borettslag er forsikret gjennom Boligbyggelagenes Totalforsikring, kan du bruke dette skjemaet til å melde fra om en skade.

  Du kan da også ta kontakt direkte med RTBBL på tlf 35 08 12 30 eller mail rjukan@bbl.no.

- Dersom ditt borettslag ikke er forsikret gjennom Boligbyggelagenes Totalforsikring, vil styreleder ta direkte kontakt med borettslagets forsikringsselskap.Skade kan meldes her:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nei
 
Ja
Nei