Generalforsamling for 2016

Alle bilder, untatt der det er spesielt merket, er fra Gallery F - Hans-Dieter FlegerGeneralforsamling for 2016 avholdes tirsdag 20. juni 2017 kl 18:00

sted: Vestfjorddalen konditori og spiseri


Saksliste:               1. Konstituering

2. Åsmelding for 2016

3. Regnskap for 2016

4. Ansvarsfrihet for styret

5. Valg av tillitsmenn til styret

6. Valg av valgkomite

7. Godtgjørelse til tillitsmenn/revisor


Årsmelding/regnskap og vedtekter vil bli lagt ut på møtet. Dokumenter kan også hentes på vårt kontor, eller lastes ned her...

Protokoll fra generalforsamlingen kan lastes ned her...